Skip to main content

Rozgrzewka

Nawet jeśli może wydawać się, że w dubbingu używany jest tylko głos, to jest w to zaangażowany cały aparat mowy, czyli upraszczając - cała twarz. I tak jak biegacze muszą rozgrzać nogi przed startem, tak aktorzy głosowi powinni rozgrzać swoje mięśnie twarzy. Dobrze jest rozgrzać również resztę ciała, bo, na przykład, przepona znajdująca się w tułowiu też pracuje w trakcie mówienia, a nawet samego oddychania.

Przykład 1

 1. Masaż zawiasów szczęki, krążenie
 2. Policzki, usta
 3. Język
 4. Artykulacja
 5. Łamańce językowe

Wersja utrudniona dla 5. podpunktu, to trzymanie, na przykład, korka między zębami i dalsze próby wymawiania wszystkich łamańców językowych bardzo wyraźnie. Opis tych ćwiczeń z ich zaprezentowaniem masz tutaj od 13:49. Dla artykulacji i łamańców masz dodatkowo ćwiczenia w Lekcji 2 i Lekcji 3 w Szkółce aktorstwa.

Przykład 2

 1. Ćwiczenia fizyczne
 • rozgrzewka, rozluźnienie krążenia głową, biodrami
 1. Rozgrzewka twarzy
 • patrz punkt 1., 2. i 3. w pierwszym przykładzie
 1. Dykcja
 • bra, bre, bri, bro, bru itp., łamańce językowe
 1. Ćwiczenia na przeponę – najpierw staracie się nabrać powietrze do przepony („do brzucha”), potem do płuc
 • na jednym oddechu każdy z punktów pojedynczo aż do wyczerpania powietrza nabranego za jednym razem i tak po kilka razy:
 • krótkie, przerywane „s”
 • długie, ciągłe „s”
 • krótkie, przerywane wydechy
 • długi, ciągły wydech
 • dla zwiększenia świadomości jak działa Twoja przepona:
 • połóż się na plecach, książka na brzuch i powoli wypuszczaj powietrze nabrane w wyżej wymieniony sposób
 1. „Ijaaa!” zmieniając wysokość głosu – najpierw „ijaaa!” od niskiego przechodząc wyżej, a potem to samo „ijaaa!” tylko z wysokiego i stopniowo obniżaj głos
 2. Rozśpiewka, czyli powtarzacie to, co słyszycie, dostosowując wysokość swojego głosu

Jak możesz zauważyć Przykład 2 jest dłuższy i bardziej czasochłonny od Przykładu 1, bo nie skupia się wyłącznie na twarzy, a rozgrzaniu całego Twojego ciała. Wersja skrócona drugiego przykładu to wykonanie jedynie 4. i 6. podpunktu.

Przykład 3

 1. Internet ;)

Na YouTubie jest pełno rozgrzewek. Możesz również poszukać rozgrzewek wokalnych, bo w końcu i dubbingowcy i wokaliści muszą rozgrzewać swój głos.