Skip to main content

Definicje

Rola – pełniona na skalę projektu; określa zadania wykonywane w trakcie jego realizacji

Funkcja – pełniona na skalę grupy; funkcja niesie za sobą obowiązki i uprawnienia

Zespół Koordynacyjny – wszystkie osoby pełniące w grupie funkcje, które mają dostęp do serwera koordynacyjnego Discord.

Ranga – nadawane przez rekrutera zaświadczenie, że osoba jest w stanie dobrze wykonywać daną rolę. Posiadanie rangi jest jednoznaczne z członkostwem w grupie NanoKarrin.

Grupa zawodowa – wszyscy członkowie posiadający daną rangę w grupie NanoKarrin.

Grupa / NK – grupa fandubbingowa NanoKarrin

Portal NanoKarrin – strona www.nanokarrin.pl

Produkt dubbingowy – dowolny produkt tworzony na potrzeby projektu dubbingowego: nagranie wokalne, nagranie aktorskie, tekst piosenki, ścieżka dźwiękowa, ilustracja, miks itp.

Projekt NanoKarrin / projekt NK – wewnętrzny projekt Grupy realizowany w celu udostępnienia go przez media społecznościowe NanoKarrin, posiadający temat na forum

Projekt zewnętrzny – projekt realizowany przy udziale i pod patronatem Grupy, ale przeznaczony do publikacji w mediach nieadministrowanych przez NK lub w mediach społecznościowych Grupy na zasadach ustalonych przez Koordynację indywidualnie dla projektu

Projekt – projekt NK lub projekt zewnętrzny

Wydanie projektu – oficjalna publikacja projektu w mediach społecznościowych grupy