Skip to main content

Role w grupie

Król (Nanoha)

Nadzoruje pracę Koordynatorów. Jest głównym administratorem witryny i mediów społecznościowych grupy i posiada władzę absolutną.

Koordynacja NK

Koordynator rekrutacji (Pchełka)

Jest przełożonym opiekunów rekrutacji i rekruterów i jako taki posiada uprawnienia każdego z nich. Odpowiada za regulamin rekrutacji. Ma ostateczne słowo w kwestii przyjmowania do grupy.

Koordynator mediów (Nanoha)

Opiekuje się mediami społecznościowymi grupy takimi jak kanał YouTube, Dailymotion, fanpage Facebook i G+ oraz dyskami i witryną grupy. Jest przełożonym moderatorów mediów społecznościowych.

Koordynator moderacji (Seric)

Odpowiada za porządek i przestrzeganie regulaminu na Discordzie NK oraz forum NK. Jest przełożonym Zespołu Moderacyjnego.

Koordynator wsparcia IT (Seraskus)

Posiada ostateczne słowo w kwestiach wyglądu, kształtu oraz uprawnień na Forum, serwerze Discord oraz portalu grupy. Określa rangi oraz ich uprawnienia. Jest odpowiedzialny za przepływ informacji wewnątrz grupy oraz utrzymanie jej systemów informatycznych. Jest przełożonym Zespołu Wsparcia IT

Koordynator kawalerii konwentowej (Orzecho)

Role zespołów koordynacyjnych

Moderatorzy

Czuwają nad porządkiem na Forum i serwerze Discord. Mają uprawnienia do przenoszenia/edycji postów, nadawania rang i uprawnień oraz nakładania kar na toksycznych użytkowników. Moderatorzy odpowiadają przed Koordynatorem Moderacji i są przez niego osobiście wybierani i odwoływani.

Rekruterzy

Podejmują decyzję o nadawaniu rang w grupie. Jako ekspert w swojej dziedzinie, każdy rekruter, oprócz prawa do przyznawania rangi, za którą jest odpowiedzialny, pełni również rolę korektora – zatwierdza prace osób spoza grupy uczestniczących w projektach oraz “młodszych” posiadaczy tej rangi (patrz niżej). Rekruterzy odpowiadają przed Koordynatorem Rekrutacji i są przez niego osobiście wybierani i odwoływani.

Opiekunowie

Przedstawiciele swoich ról w zespole koordynacyjnym NK. Każdy Opiekun jest jednocześnie Rekruterem.

Wsparcie IT

Technicy posiadający uprawnienia administracyjne w systemach grupy. Jeśli masz problem z uprawnieniami lub działaniem serwera pomogą Ci rozwiązać Twój problem.

Rangi i role w ekipie projektowej

Rangi są nadawane przez rekruterów i potwierdzają umiejętności ich posiadacza w pełnieniu danej roli w projekcie. Posiadanie co najmniej jednej rangi jest równoznaczne z członkostwem w NanoKarrin.

Rangi typu “młodszy...” (do 2023/12/30)

Niektóre rangi posiadają odmianę młodszy ranga, np.: młodszy tekściarz. Nadanie rangi młodszego członka oznacza, że rekruter uważa taką osobę za zdolną do uczestnictwa w projektach, jednak jeszcze nie w pełni gotową do samodzielnego wykonywania danej roli. Zasady funkcjonowania “młodszych” członków można znaleźć w Regulaminie NanoKarrin.

Role w ekipie projektowej (do 2023/12/30)

Reżyser: nadzoruje tworzenie projektu. Za jakość ich wytworów odpowiada lider grupy. Wykonawcy: aktor / wokalista / raper / ilustrator / instrumentalista. Za jakość ich wytworów odpowiada reżyser projektu. Edytorzy: animator / dźwiękowiec / realizator oraz Tłumacze: dialogista / tekściarz Za jakość ich wytworów, oprócz reżysera projektu, odpowiada dodatkowo odpowiedni rekruter.

Skąd ten podział, co to oznacza?

Reżyser projektu może przyjąć do ekipy dowolną osobę – również bez rangi lub spoza grupy. Jeśli taka osoba ma pełnić rolę wykonawcy, przyjmuje się, że reżyser wie co robi i sam jest odpowiedzialny za efekt takiej współpracy.

Role edytorskie i translatorskie wymagają głębszej wiedzy technicznej i teoretycznej, stąd wymagamy, by kompetencje pełniących je osób zostały poświadczone przez doświadczonego rekrutera. Poświadczeniem umiejętności jest opinia na temat wyniku pracy edytora/translatora w projekcie wydana przez rekrutera lub odpowiednia ranga.

Role wspólne dla projektów piosenkowych i aktorskich:

Wykonawca: Ilustrator Tworzy rysunki do filmu. Edytor: Animator Tworzy animację i napisy do filmu.

Role w projekcie wokalnym:

Reżyser: Reżyser piosenek Kieruje projektem piosenkowym. Wykonawca: Instrumentalista Nagrywa podkład muzyczny do piosenki. Wokalista Śpiewa w piosence. Raper Rapuje w piosence. Edytor: Realizator dźwięku Dokonuje masteringu i obróbki dźwięku piosenki. Tłumacz: Tekściarz Tłumaczy tekst piosenki.

Role w projekcie aktorskim:

Reżyser: Reżyser scenek Kieruje projektem dubbingowym. Wykonawca: Aktor Gra głosowo w scence. Edytor: Dźwiękowiec Znajduje i podkłada dźwięki i muzykę do scenki. Tłumacz: Dialogista Pisze dialogi scenki.