Skip to main content

Tworzenie projektów

3. Tworzenie projektów NanoKarrin

3.1 Kto może prowadzić projekt (2024/02/13)

Projekt może prowadzić każdy członek NK. Jeśli podejmie się prowadzenia projektu, otrzymuje wtedy rangę "Producent". Każdy projekt producencki powinien mieć post na discordowym forum nk-projekty.
Uwaga, ranga "Producent" nie jest zastrzeżona dla prowadzącego projekt. Każda osoba zainteresowana procesem wydawniczym w grupie może nadać sobie tę rangę, by otrzymywać powiadomienia.

3.2 Kto może uczestniczyć w projekcie (2016/11/23)

Osoba prowadząca projekt ma prawo przyjąć do pracy nad projektem dowolną osobę – również bez rangi i spoza Grupy.

3.3 Spotkanie Producentów (2024/02/26)

3.3.1 Spotkanie Producentów to spotkanie ogólnogrupowe, odbywające się na kanale głosowym pokoj-nk. Ogłaszane jest jako wydarzenie na serwerze NK.
3.3.2 By zachować ciągłość rozmów, każde spotkanie powinno się zakończyć wyznaczeniem terminu kolejnego spotkania (tak, by w dowolnym momencie istniały min. dwa zaplanowane terminy) i stworzeniem odpowiedniego wydarzenia na serwerze NK.
3.3.3 Każde spotkanie powinno mieć wyznaczonego prowadzącego, czyli osobę, która moderuje kolejność wypowiedzi i wyznacza termin kolejnego spotkania.
3.3.4 Na spotkanie może przyjść każdy członek NK, który ma na to ochotę, niezależnie od tego, czy jest Producentem czy nie.
3.3.5 Prowadzący spotkanie może wyrzucić ze spotkania uczestnika, który zakłóca jego przebieg i/lub działa w złej intencji, wbrew dobremu interesowi grupy.
3.3.6 Spotkania Producentów może zwołać każdy członek NK z minimalnie trzydniowym wyprzedzeniem. Zaleca się, by przed spotkaniem na kanale nk-projekty-czat został założony wątek do zamieszczania plików do weryfikacji. Te pliki powinny zostać sprawdzone w pierwszej kolejności podczas spotkania.
3.3.7 Na Spotkaniu Producentów uczestnicy mogą zgłaszać uwagi do prezentowanego projektu lub jego składowej. Te uwagi powinny być rozpatrzone, ale ich poprawienie leży w gestii prowadzącego projektu. Wyjątkiem są krytyczne uwagi od opiekunów roli, te muszą zostać uwzględnione.
3.3.8 Jeśli podczas Spotkania Producentów projekt otrzyma dwie okejki, czyli jest zaakceptowany do publikacji, prowadzący spotkanie pisze o tym w wątku tego projektu z oznaczeniem @Biura Projektowego.

3.4 Przejmowanie porzuconych projektów (2016/11/23)

Projekty, których prowadzący stał się nieaktywny, mogą być za zgodą lidera Grupy przejęte przez innego prowadzącego.

3.5 Prowadzenie projektu, który jest wersją alternatywną już istniejącego (2024/02/26)

Jeśli Producent chce poprowadzć projekt scenki lub piosenki, która już została wydana na kanale YT NK lub jest w produkcji (ma założony wątek w dziale projektowym), musi publicznie, na kanale nk-projekty-czat, poprosić o zgodę całą ekipę pierwszej wersji projektu (na ile oznaczenie wszystkich członków ekipy jest możliwe) i tę zgodę uzyskać.

3.6 Współpraca z zewnętrznymi podmiotami (2019/06/10)

W razie współpracy nad projektami NanoKarrin z zewnętrznymi podmiotami logo lub intro Grupy musi się pojawić w projekcie jako pierwsze – przed logiem/intrem/nazwą zewnętrznego podmiotu. Wyjątkiem są projekty publikowane z ramienia Bitew Dubbingowych NanoKarrin.